首页    3D相机    结构光3D相机——DIT-M05系列
M05
单目结构光3D相机1-2
单目结构光3D相机1-1

结构光3D相机——DIT-M05系列

DIT-M05 3D相机是深度创新科技(深圳)有限公司研制的高精度蓝光3D相机,由1台固定焦距的高清工业相机(160万像素)、一台720P的高清蓝光工业级DLP投影仪组成,具有体积小、重量轻、精度高等优点。
结构光3D相机
Structred Light 3D Camera
 
 
 
 
 
 
0x00 简介
 
      单目结构光3D相机是深度创新科技(深圳)有限公司研制的高精度蓝光3D相机,由1台固定焦距的高清工业相机(160万像素)、一台720P的高清蓝光工业级DLP投影仪组成,具有体积小、重量轻、精度高等优点。
 
 
 

 

0x02 资料下载

 

单目结构光3D相机-机械参数图.pdf

 

 

 

 

浏览量:0